Missie & Visie

Wij willen dat de (aspirant) bestuurder wordt opgeleid en getraind tot een veilige motorrijder, onafhankelijk van de omstandigheden.
Na het behalen van het rijbewijs moet je ook gewoon zonder stress in de Ardennen, in de Eifel of een rondje Europa kunnen rijden!

Vanuit die visie speelt voertuig controle, verkeersinzicht en risico mijdend rijgedrag een fundamentele rol. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door middel van instructie in combinatie met coaching: het zelf ontdekken en toepassen. Als coachings methodiek hanteren wij het systeem dat vanuit de EU is ontwikkeld; het EU-project HERMES. Een inmiddels bewezen techniek; wij hebben het hoogste slagingspercentage van de regio.

Motorrijschool Peel & Maas heeft als missie het bieden van een breed opleidings- en trainingsprogramma dat individueel leidt tot een veilige en volwassen c.q. volwaardige verkeersdeelname van zowel de beginnende als de gevorderde motorrijder. Dit wil ook zeggen dat wij voor de juiste motorkledij zorgen.

Om bovenstaand te realiseren hebben wij ons zelf door opleiding specifiek gespecialiseerd in het geven van motorrij instructies. Wij doen de motor er dan ook niet bij! Voor ons geldt dan ook dat wij blijvend moeten voldoen aan de strenge eisen zoals die gelden in Nederland. Om aan de hoge eisen te voldoen zijn wij verplicht tot de jaarlijkse opgelegde bijscholing.

+316 111 716 55

Introductieles aanvragen

“Motorrijden is mijn passie en het overdragen hiervan is mijn doel”
René Crommentuijn — Eigenaar & Rij instructeur

introductieles aanvragen

Dankjewel voor de aanvraag! We reageren zo snel mogelijk.